نویسه جدید وبلاگ

با سلام

جناب مهندس بهرام پور

2 مقاله در ارتباط با سيال فوق بحراني در بخش supercritical قرار داده شد

اميدوارم مفيد واقع شود

عباسپور


نظرات:متن امنیتی

گزارش تخلف
بعدی