نویسه جدید وبلاگ

با سلام

مقاله

Combinatorial Life Cycle Assessment to Inform Process Design of Industrial Production of Algal Biodiesel

که فرآیندهای مختلف تولید بیودیزل رو از لحاظ مصرف انرژی به طور نسبتاً کاملی مقایسه کرده است رو توی فولدر review قرار دادم.

قابل توجه مهندس بهرام پور:
در این مقاله به روش فوق بحرانی با متانول اشاره شده است.

حسین زاده

نظرات:متن امنیتی

گزارش تخلف
بعدی